KKK

Nõuanded enne ostu

Robottolmuimeja valimisel on mõned olulised asjad, mida arvesse võtta.

Koristatava ala pindala – kui koristatav pind on suurem kui 120 m2, siis soovitame valida lasernavigatsiooniga robottolmuimeja (M8 Pro, M8, T10), sest nende aku mahtuvus on suurem ja robot puhastab pinna ühe laadimisega ning kui sellestki ei jätku, siis omab funktsiooni lae ja puhasta edasi.

Roboti kõrgus – see on oluline, kui soovid, et robot mahuks nt Sinu voodi või kappide alla. 850T on 7,5 cm kõrgune, see on 2,2 cm madam, kui lasernavigatsiooniga M8 Pro, M8 või T10.

Kas M8 pro või M8? Nende kahe vahel valimine on lihtne. Otsusta, kas tolmukonteineri automaatne tühjendamine on Sinu jaoks oluline. M8 Pro komplektis on tolmujaam, kuhu robot käib tolmukonteinerit tühjendamas.

850T on soodsaim robot meie valikus, see on madal (7,5 cm), tal on tugev imemisvõimsus, kuid aku on väiksema mahtuvusega. See robot kasutab navigeerimiseks gürotehnoloogiat, st ta ei salvesta kaarte, mille järgi järgmisel puhastuskorral liikuda. Ta alustab igat puhastuskorda valgelt lehelt.

Robotite juures on tähtis jälgida nende võimsust ja aku mahtuvust – need kaks näitavad roboti võimekust. Mida suurem aku mahtuvus, seda pikemat aega järjest robot töötab.

Uuri ka, kas tootega tuleb kaasa eestikeelne juhend. Meie saadame eestikeelse kasutusjuhendi lingi pärast tellimuse vormistamist.

Garantii ja remont – Mybot laos on kõik robotite hooldus- ja varuosad olemas. Remonti teeb meie Eesti koostööpartner. Garantii on vastavalt EL seadustele ehk aasta tootja garantii ja kaks aastat pretensioonide esitamise aeg.

Nõuanded peale ostu

Tutvu kasutus- ja hooldusjuhendiga! Eestikeelse kasutusjuhendi lingi saad koos arvega.

Paiguta roboti laadimisjaam kodu keskele seina vastu, mille ümber on piisavalt ruumi (vt kasutusjuhendist).

Pane robot laadima.

Aplikatsioon

Proscenic M8 Pro, M8, 850T ning Ultenic T10 ühendamine äppi

Telefonis lülita andmeside välja. Ühenda nutiseade kodusesse  2.4 GHz Wi-Fi võrku. Kui sinu koduses võrgus on ruuteris ka 5 GHz võrk, siis roboti ühendamise ajaks ühenda nutiseade 2.4 GHz võrku. Lülita asukoht sisse (hiljem saad selle välja lülitada). Vaja on teada koduse 2.4 GHz Wi-Fi võrgu nime ja parooli.

M8, M8 Pro ja 850T kasutavad Proscenic aplikatsiooni.

Ultenic T10 kasutab Ultenic äppi. Laadi alla, kas Google Play või Apple poest, loo kasutajakonto.

Lisa seade – Add device->  vali kindlasti õige mudel ning edasi järgi rakenduse juhiseid. Leht 1/5 – kontrolli, et robot oleks sisse lülitatud. Leht 2/5 – hoia 5 sekundit roboti mõlemat nuppu all, kõlab teade “Wi-Fi has been reset”, äppis kinnita, et Wi-Fi seadistamine on aktiivne.

Leht 3/5 – sisesta koduvõrgu nimi ja parool. Järgmisel lehel on juhised, et pead oma nutiseadme Proscenic (Ultenic) võrku ühendama. Wi-Fi võrkude nimekirja on tekkinud Proscenic (Ultenic) nimeline võrk, vali see. Seade annab teada, et sellel võrgul puudub internetiühendus, nii peabki olema.

Nüüd liigu tagasi äppi, selles hakkab ring protsente lugema. Mingi aja pärast peaks sinu nutiseade tagasi kodusesse võrku ühenduma. Kui ta pole seda 60% juures veel teinud, siis ühenda ta ise käsitsi koduvõrku.

Kui roboti lisamine õnnestus, saad selle käima panna ja lasta tal kodu kaardistada (va 850T). Selleks kulub aega. Kui kaart on valmis, saad hakata kõiki muid seadistusi muutma.

Tarkvarauuendus – kui roboti ühendamisel selgub, et on vaja uuendada tarkvara, siis tuleb tarkvarauuenduse fail alla laadida ja käivitada. Selleks pead esmalt oma nutiseadmes loa andma, muidu allalaadimine ei õnnestu.

Kui ühendamisega hätta jääd, siis palu meilt julgesti abi!

Kuna robotil pole ekraani,  mille kaudu saaks tema saadetud teateid lugeda, siis on äppi ühendamine tähtis. Roboti juhtimine ja käskluste andmine on samuti äppi kaudu lihtsam. T10, M8 ja M8 Pro oskavad omaloodud kaarte kasutada, nendel kaartidel saab määrata keelualad või märkida eri koristusalad. See on võimalik vaid äppis. Samuti on äppis võimalik seada koristusgraafikud, M8 Pro, M8 ja T10 puhul lausa teatud piirkondade koristamise ajagraafikud, kui need alad on kaardil olemas (Custom area).

Robotit saab juhtida ja talle käske anda ka puldist. Roboti käivitamiseks võib kasutada roboti korpusel olevat puutetundlikku ekraani.

Näpunäiteid rakenduse kasutamiseks

M8 Pro, M8 ja T10

Lase robotil kodu kaardistada, kui kõik ruumide uksed on avatud nii, et ta saab igale poole, kuhu ka edaspidi minema peab. Äppi peaks ilmuma värviline kaart. Pärast seda saab ruumijaotuse endale sobivaks teha. Pildil pole robot kaardistamist lõpetanud.

Robot peaks oma tööd alati jaamast alustama, siis ta teab, kus ta on. Kui siiski viite ta kusagile käsitsi, siis tuleks järgmisel koristuskorral jälgida, et äppis oleks ees õige kaart. Kui robot ei tuvasta enda kohta viimatisel kaardil, hakkab ta kohe uut tegema. Kaarte saab vahetada More Functions – Cleaning Record menüüst. Valite õige kaardi, nipsate üleval paremal nurgas Apply this map ja see kaart laetakse roboti esilehele töökaardiks.

 

 

 

Tubadeks jaotamine
Jaga alad
Jaga alad

See käib avalehel paremas servas nupu Maps alt. Vali käsk Room. Nt suure ühevärvilise ruumi saab väiksemateks tükkideks teha käsuga Split. Märgid ala, mida soovid jagada ja peale seda tõmba näpuga jagamise joon. Jagatud ruumi osad on erinevat värvi. Kui mõnda ala on vaja kokku liita, siis selles on käsk Merge. Edaspidi saab robotit koristama saata ruumi kaupa valides Room ja siis märkida need toad/osad ette, mida koristada on vaja. Reset taastab algse jaotuse.

 

 

 

 

 

Zone
Zone

Maps – Zone alt saab teha erilisi alasid, mida tuleb koristada nt kaks korda järjest (Twice) – see on mingi osa ruumist, mis kujutatakse kaardile rohelise alana. Aladele saab nende eristamiseks nimed anda. Edaspidi saab saata roboti seda ala koristama käsuga Zone. Kui alasid on mitu, siis tuleb linnutada need, mida koristada on vaja.

 

 

 

 

 

 

 

Keeluala

Keeluala Kui on mingi koht, kus robot käia ei tohi (lemmikloomade toidu- ja joogikohad), siis see ala tuleks Maps – No-go Zone Setting alt keelualaks teha – see ala on kaardil punane ning sinna robot ei lähe. Saab ka määrata, kas robot ei lähe sinna kunagi (Vacuum and Mop) või ainult moppides (Mop). Nt saab nii teha keeluala moppimise ajaks vaiba kohale, et robot märja lapiga vaibale ei läheks..

 

 

 

 

 

vesi_imemisvoimsus

Esilehel all paremal on kaks nuppu – esimene on Maps ja teise alt saab määrata imemisvõimsust ning niiskusastet moppimsel.

 

 

 

 

 

 

 

Esilehel all vasakul on nupud kaardi keeramiseks ning roboti tolmukonteineri tühjendamise korraldus.

Esilehe käsud

 • Auto – robot koristab igalt pool, kuhu ligi pääseb (va keelualad)
 • Mop – Y-kujuline moppimine
 • Room – tubade kaupa koristamine, kaart peab olema värviline, peale käsu valimist tuleb märkida toad, märkimise järjekorras robot neid ka koristab
 • Zone – alade koristamine, alad peavad olema loodud, peale käsu valimist tuleb linnutada need alad, mida robot koristama läheb
 • Spot – kohtkoristus, robot koristab selles kohas, kus asub umbes 2 m2 suuruse ala ühte ja teistpidi.
 • musta-sinise ruudukestega märgi all on käsud virtuaalse keeluala tegemiseks (Virtual Boundaries), Find Robot – robot teeb häält, Light/Volume Setting – saab roboti heli vähendada, tuled välja lülitada, Water volume – pesufunktsioonis vee hulga määramine, Suction Power – imemisvõimsuse muutmine.
 • Üleval paremas nurgas General settings –  informatiivne.
  • Device Name – Seadme nimi, saad muuta
 • Üleval paremas nurgas More Functions 

More Functions

 • Cleaning schedule – koristusgraafikud, saad seada koristusgraafiku kas ala või toa kaupa.
 • Cleaning Record – koristuskorrad, siit saab kaarte vahetada, kui vajutad koristuskorrale ning ülevalt paremast nurgast Usage. Kasutatakse korruste vahetamiseks või õige kaardi esilehele toomiseks.
 • Do Not Disturb – saab seada aja, mil robot ei tööta. See seadistus kaob, kui robotile reset teha.
 • Self-empty Setting – kui sagedasti robot tolmukonteinerit tühjendab
 • Remote –  roboti käsitsi juhtimine, puldi asendaja
 • Language and Volume – keelevalik
 • Find your robot – Robot teeb häält
 • Light indicator –  saab roboti tuled välja lülitada
 • m2/ft2 – saab määrata, millistes mõõtühikutes pindala kuvatakse
 • Consumables Record – info kuluosade kohta
 • 24-hour System – kas aega nidatakse 24 tunni formaadis.

M7 ja U6 kodu kaardistamise funktsioon

Kodu kaardistamiseks avage esmalt kõikide ruumide uksed, kuhu soovite robotit koristama lubada. Nüüd pange ta tööle ja laske esimesel korral kogu kodu läbi käia, et ta saaks üldise kaardi teha. Tehke seda kõige madalama võimsusega, et esimene kaardistus ühe laadimisega tehtud saaks. Eelnevalt eemaldage juhtmed, väikesed esemed jm, mis võiks robotile takistuseks saada. Parem on robotit mitte segada, las toimetab rahus.

Peale kaardistamist saad selle kaardi äppis automaatselt tsoonideks jagada (Auto partition area), keelualasid seada (Set up restricted area) või eri tsoone tekitada (Custom area).

Edaspidi saad seda kaarti kasutada roboti saatmiseks kindlasse tuppa või ruumi osadesse (Multi-zone cleaning). Robot puhastab neid ruume või alasi selles järjekorras, kuidas need äppis valiti.

Äppis saab valida:

 • põhjaliku koristuse Deep cleaning – robot käib ruumid kaks korda üle, teine käimiskord on risti suunas esimesega
 • kohtkoristuse Spot clean/Appoint clean – robot puhastab põhjalikult ühe väikese piirkonna, kus ta asub või kuhu teda puldist või äppist juhatada saab
 • Silent mode – robot ei piiksu ega räägi, kui koristab. Mootori hääl on ikka kosta. Seda režiimi on hea kasutada öisel koristusel.

Moppimine. Paigalda veekonteiner koos eelnevalt niisutatud puhastuslapiga.  Vali vastavalt oma mudelile, kas soovid moppida ja imeda (Auto clean), ainult moppida (Automatically mop) või Y kujulist moppimist teha (Y-shaped mopping). Vee lisamise hulka saad määrata veetilga kujulisest nupust. Peale moppimist eemalda veekonteiner, vala vesi välja, eemalda puhastuslapp ja pese ning kuivata see. Ka veekonteiner jäta lahtise korgiga kuivama.

Puhastamine ja hooldus. Selleks, et Sinu robottolmuimeja kenasti koristaks, on vaja teda pidevalt hooldada. Tühjenda tolmukonteinerit, puhasta väike esiratas, külgharjad ning peahari. Kõiki neid saad roboti korpuse küljest eemaldada ja puhastada. Liikuvad osad võivad enda ümber juukseid, niite, loomakarvu jm sellist kerida ning roboti tööd takistada.

Veateated – U6 ja M7 annavad veast märku piiksude või äppi kaudu, piiksude tähendused leiad kasutusjuhendist, 850T veateateid saad lugeda äppist.

Tarkvara värskendus – kontrolli aeg-ajalt äppist seadete alt, kas tootja on teinud tarkvarale uuendusi (Update firmware).

Äppi kaudu saad roboti hääle (Volume) ja tulukese (Light switch) välja lülitada.

Remont  – palun võta meiega ühendust, kui robot remonti vajab!

Korduma kippuvad küsimused

Millist tüüpi põrandaid robottolmuimejaga puhastada saab?

Robottolmuimeja saab hakkama pea kõikide tüüpide põrandakatetega va pikkade narmastega vaibad

Kas robottolmuimeja mahub mu mööbli alla?

Jah, enamasti mahuvad robottolmuimejad voodite, kappide ja diivanite alla. Palun vaata tooteinfost järgi, kui kõrge robottolmuimeja on.

Mida teeb robottolmuimeja, kui ta liigub seina või mööblieseme poole?

Robottolmuimejal on aktiivne takistuste tuvastamise süsteem, mis aitab vältida kokkupuudet teie mööbli ja seintega. Robotil on kokkupõrkeandurid. Kui andurid tuvastavad takistuse, aeglustub robot, muudab suunda ja valib uue puhastustee.

Robot ei puhasta seinaääri korralikult, mida ma saan teha?

Palun vali Edge Cleaning Mode, selles režiimis puhastab robot seinte ääred ja nurgad eriti põhjalikult.

Miks tuleb robotist sodi välja, kui ma teda käsitsi liigutan?

Kui tolmukonteiner on liiga täis,  pudeneb robottolmuimejat käsitsi liigutades tolmu maha. Parima puhastustulemuse saavutamiseks tuleks tolmukonteinerit regulaarselt tühjendada. Robottolmuimeja käsitsi teisaldamisel tõstke lekkimise vältimiseks robot üles kahe käega.

Kas robotit saa kasutada vee või muu vedeliku põrandalt eemaldamiseks?

Ei. Ärge laske robotil vedelikku imeda, kuna see kahjustab seadet.

Mida teha, kui robot on vett imenud?

Lülitage robot kohe välja. Eemaldage tolmukonteiner, filtrid, põhihari ja imemiskomponent ning laske neil enne uuesti paigaldamist täielikult kuivada. Kui robot pärast nende toimingute tegemist normaalselt ei tööta, võtke ühendust klienditeenindusega.

Peahari on kinni kiilunud, mida teha?

Lülitage robot välja ja pöörake see ümber. Eemaldage põhiharja kate ja põhihari. Puhastamiseks mõeldud komplektis olnud tööriistaga lõigake ja eemaldage kõik peaharja ümber sassis juuksed. Põhiharja saab vee all loputada, kuid enne robotisse uuesti paigaldamist tuleks see täielikult kuivada lasta.

Miks pudeneb roboti tolmukastist mustus välja?

Konteineris on liiga palju sodi. Parima tulemuse saavutamiseks tühjendage roboti prügikonteinerit regulaarselt.

Kas robotit saab kasutada, kui kedagi pole kodus?

Jah, saate äppis koristusgraafiku määrata, isegi selleks ajaks, kui kedagi pole kodus. Samuti saab äppi kaudu ise kodust eemal olles roboti käima lülitada.

Kuhu peaksin laadimisdoki paigutama, et robot selle hõlpsasti üles leiaks?

Laadimisdokk tuleks ühendada vooluvõrku ja asetada vastu seina. Asetage laadimisjaam tasasele põrandapinnale, maapinnaga risti. Hoidke vahetu ala laadija ees 1,5 m ja mõlemal küljel 0,5 m kaugusel objektidest ja peegeldavatest pindadest tühi, sest need võivad infrapuna vastuvõtjat häirida. Laadimisjaam võiks olla kodu keskosas, nii ei kaota robot laadimisjaamaga ühendust.

Kas laadimisdoki kontaktide puudutamine on ohtlik?

Ei. Laadimisdoki maksimaalne alalispinge väljund jääb inimkeha jaoks ohutusse vahemikku.

Kas saan hoida robotit laadimisdokis pikema aja jooksul?

Jah. Pärast roboti akude täis laadimist vähendab akude haldussüsteem hoiab ära akude ülelaadimise. Soovitame hoida robotit sisselülitatuna ja laadimisdokis, nii et see oleks igal ajal tööks valmis.

Millega peaksin aku laadimisel arvestama?

Enne aku laadimist eemaldage kindlasti veepaak. Veenduge, et laadimisdokil oleks piisavalt voolu.

Moppides on põrandad märjad, kas see võib olla ohtlik?

Robotid on ehitatud tehnoloogiliselt nii, et vesi hajutatakse moppimisel ühtlaselt. Nad ei jäta kunagi suuri veeloike ega tohiks ohtu kujutada.

Kas ülakorruse puhastamine võib olla ohtlik?

Meie robotitel on kukkumisvastased andurid, seega ei tohiks ohtu olla. Soovitame robotit ülakorrusel esmakordsel puhastamisel jälgida veendumaks, et kukkumisvastane andur suudab kukkumise ohu tuvastada.

Kas robot võtab minu kodus palju ruumi?

Meie robottolmuimejad on väga väikesed ja ei võta peaaegu üldse ruumi.

Kas robot saab tavapäraselt üle lävepakkude?

Tavaolukorras peaksid meie mudelid suutma probleemideta ületada 2 cm lävepakke. Kui robotil on all pesukonteiner lapiga, siis ta seda ei suuda.

Kui kaua võtab robotil minu kodu koristamine aega?

See sõltub roboti akust ja selle tööajast, ruumi suurusest, puhastamisrežiimist ja muudestki teguritest. Üldiselt võib aeg olla lühem, kui mööbel on hästi paigutatud ja prahti või tolmu on vähe.

Kas robot on ühendatud ainult ühe mobiiltelefoniga? Kuidas lasta seda mu pereliikmetel kaugjuhtida?

Ühte robotit saab korraga juhtida vaid ühest mobiilses seadmest. Kui soovite oma robotit mobiiltelefonis pereliikmetega jagada, on ühiskasutatava roboti mõned funktsioonid saadaval ainult põhikontol.

Mida peaksin tegema, kui robot liigub imelikku rada pidi? (ringliikumine)

Selle põhjuseks võib olla andurite blokeerimine. Anduritelt, sealhulgas seinaandurite, kukkumisvastaste andurite ja ultraheliandurite välisekraanidelt on soovitatav tolm eemaldada.

Mida peaksin tegema, kui robot töötab ebaharilikult ja põrkab kogu aeg seina või mööbli vastu?

Väga harva võib robotil olla positsioneerimisviga. Peatage masin ja pange see tagasi laadimisjaama ja proovige uuesti.

Mis on magnetriba?

800 seeria robottolmuimejatel ei saa virtuaalseid keelusalasid seada. Selle asemel on kasutusel magnetriba. Magnetriba põrandale asetades saate hoida roboti eemal mis tahes alast või esemest, mida te ei soovi, et roboti puhastaks. Roboti tunneb magnetriba ära ega lähe üle blokeeritud ala. Magnetriba põrandale kinnitamiseks võite kasutada kleeplinti.

Miks mu robottolmuimeja kaotab imemisvõimsuse?

Mootori süsinikuharjade seisukord, õhuvoolutee suletus (näiteks turvalised kaane riivid), võimalikud ummistused, näiteks õhuteele kinni jäänud prahti või liiga täis tolmukonteiner võivad olla imemisvõimsuse kao põhjustajateks.

Mybot.ee on kolinud!

Kõik meie tuntud tooted ning teenused on leitavad uuelt veebilehelt.


Alates 2024. aastast tegutseme uuel veebilehel: https://robotec.pro/et/

This will close in 20 seconds

Scroll to Top